Patikimas

Patikimas yra terminas, naudojamas apibūdinti tai, kas gali būti patikima, kad jis veiktų nuosekliai ir tiksliai. Jis dažnai naudojamas apibūdinti produktams, paslaugoms ir žmonėms, kurie yra patikimi ir patikimi.

Patikimumas yra sistemos ar proceso nuoseklumo matas. Tai sistemos ar proceso gebėjimas nuosekliai ir tiksliai atlikti numatytą funkciją laikui bėgant. Patikimumas yra svarbus veiksnys kuriant ir veikiant bet kokiai sistemai ar procesui.

Patikimumas dažnai matuojamas terminais. tikimybės, kad sistema arba procesas tinkamai ir nuosekliai atliks numatytą funkciją per tam tikrą laikotarpį. Ši tikimybė paprastai išreiškiama procentais arba santykiu. Kuo didesnis sistemos ar proceso patikimumas, tuo didesnė tikimybė, kad laikui bėgant jis tinkamai ir nuosekliai atliks numatytą funkciją.

Patikimumas taip pat susijęs su prieinamumo sąvoka. Pasiekiamumas yra matas, nurodantis, kaip dažnai galima naudoti sistemą arba procesą. Labiau tikėtina, kad bus galima naudoti aukšto patikimumo sistemą ar procesą nei žemo patikimumo.

< a href="Patikimumas">Patikimumas taip pat susijęs su priežiūros sąvoka. Priežiūra – tai matas, kaip lengva prižiūrėti sistemą ar procesą. Sistemą ar procesą, kurio patikimumas, bus lengviau prižiūrėti, nei tą, kurio patikimumas mažas.

Patikimumas yra svarbus bet kurios sistemos ar proceso projektavimo ir veikimo veiksnys. Kuriant ir naudojant sistemą ar procesą svarbu atsižvelgti į patikimumą. Patikimumą galima pagerinti naudojant kokybiškas medžiagas, tinkamą dizainą ir gerą priežiūros praktiką.