Organizacija

Organizavimas – tai individo ar grupės veiklos struktūrizavimo ir koordinavimo procesas, siekiant tikslo. Tai apima organizacinės struktūros sukūrimą, kuri nusako vaidmenis, atsakomybę ir santykius tarp asmenų ir grupių organizacijoje.

Organizavimas – tai žmonių grupės veiklos struktūrizavimo ir koordinavimo procesas, siekiant bendro tikslo. Tai apima struktūros sukūrimą organizacijoje, kuri apibrėžia vaidmenis, pareigas ir santykius tarp asmenų ir grupių. Tai taip pat apima kurimą politikos ir procedūrų, kurios vadovaujasi asmenų ir grupių organizacijoje elgesiui.

Organizacijos struktūra – tai būdas, kuriuo organizacija organizuojama ir valdoma. Tai yra sistema, kurioje veikla koordinuojama ir kontroliuojama. Tai yra sprendimų priėmimo ir išteklių paskirstymo pagrindas. Tai taip pat yra pagrindas plėtoti organizacinę kultūrą ir plėtoti santykius tarp asmenys ir grupės.

Organizacinė kultūra – tai bendros vertybės, įsitikinimai ir normos, kuriomis vadovaujasi elgesys individų ir grupės organizacijoje. Tai yra pagrindas plėtoti santykius tarp asmenų ir grupių bei plėtoti organizacijos politiką ir procedūras. Tai taip pat yra organizacijos strategijų kurimo ir organizacijos tikslų kurimo pagrindas.

Organizacijos elgesys – tai individų ir grupių sąveikos organizacijoje tyrimas. Tai tyrimas, kaip asmenys ir grupės sąveikauja tarpusavyje ir su visa organizacija. Tai tyrimas, kaip asmenys ir grupės reaguoja į organizacijos politiką ir procedūras bei kaip jie sąveikauja tarpusavyje ir su visa organizacija.

Organizacijos plėtra yra organizacijos efektyvumo didinimo procesas. Tai apima strategijų, politikos ir procedūrų kūrimą, kurios pagerins organizacijos veiklą. Tai taip pat apima santykių tarp asmenų ir grupių organizacijoje kūrimą.

Organizaciniai pakeitimai – tai procesas, pakeiskite organizaciją, kad pagerintumėte jos našumą. Tai apima strategijų, politikos ir procedūrų kūrimą, kurios pagerins organizacijos veiklą. Tai taip pat apima plėtoti santykius tarp asmenų ir grupių organizacijoje.

Organizacijos efektyvumas – tai organizacijos gebėjimas pasiekti savo tikslus. Tai matas, kaip organizacija gali pasiekti savo tikslus. Tai matas, kaip organizacija sugeba panaudoti savo išteklius savo tikslams pasiekti. Tai matas, kaip organizacija sugeba panaudoti savo išteklius, kad laiku ir ekonomiškai pasiektų savo tikslus.