KPI

KPI (pagrindiniai našumo rodikliai) yra išmatuojamos vertės, padedančios organizacijoms stebėti ir įvertinti pažangą siekiant tikslų a>. Jie naudojami strategijų, kampanijų ir iniciatyvų sėkmei įvertinti.

KPI arba pagrindiniai našumo rodikliai yra metrika, naudojama organizacijos našumui matuoti. , komanda ar individualus. Jie naudojami pažangai siekiant tikslo įvertinti ir gali būti naudojami tobulinimo sritims nustatyti. KPI paprastai naudojami verslo sėkmei matuoti, bet taip pat gali būti naudojami asmens ar komandos našumui matuoti.

KPI paprastai skirstomi į dvi dalis. kategorijos: finansinės ir nefinansinės. Finansiniai KPI matuoja organizacijos finansinį našumą, pvz., pajamas, pelną ir investicijų grąžą. Ne finansiniai KPI matuoja organizacijos našumą tokiose srityse kaip klientų pasitenkinimas, darbuotojų įsitraukimas ir procesų efektyvumas.

KPI yra svarbūs, nes jie suteikia galimybę įvertinti pažangą ir nustatyti tobulinimo sritis. Juos galima naudoti norint nustatyti tikslus ir stebėti pažangą siekiant tų tikslų. Jie taip pat gali būti naudojami skirtingų komandų ar organizacijų našumui palyginti.

KPI reikia pasirinkti atsargiai, nes jie turi būti aktualūs< /a> prie organizacijos tikslų ir turi būti išmatuojamas. Svarbu užtikrinti, kad pasirinkti KPI būtų prasmingi ir teiktų naudingos informacijos.

KPI galima naudoti organizacijos, komandos ar asmens našumui įvertinti. . Jie suteikia galimybę įvertinti pažangą ir nustatyti tobulinimo sritis. Juos reikia pasirinkti atsargiai, nes jie turi būti atitikti su organizacijos tikslais ir būti išmatuojami .