Elgesys

Elgesys – tai būdas, kuriuo individas ar grupė veikia arba reaguoja į tam tikrus dirgiklius. Tai yra vidinių ir išorinių veiksnių, tokių kaip genetika, aplinka ir mokymasis, derinys. .

Elgesys – tai būdas, kuriuo individas ar asmenų grupė veikia arba reaguoja į tam tikrus dirgiklius. Tai stebima organizmo veikla reaguojant į išorinius ar vidinius dirgiklius. Elgesys gali būti sąmoningas arba nesąmoningas, savanoriškas arba nevalingas ir gali svyruoti nuo paprastų refleksų iki sudėtingos sąveikos su aplinka.

Elgesys yra sudėtingas reiškinys, kuriam įtakos turi įvairių veiksnių, įskaitant genetiką, aplinką ir mokymąsi. Genetika gali turėti įtakos elgesiui suteikdama asmeniui tam tikrus polinkius ar bruožus, kurie gali turėti įtakos jo elgesiui. aplinka taip pat gali turėti įtakos elgesiui, teikdama tam tikrus dirgiklius, kurie gali sukelti tam tikrus atsakymus. Galiausiai, mokymasis taip pat gali turėti įtakos elgesiui, nes suteikia asmeniui galimybę įgyti naujų įgūdžių ir žinių.

Elgesys gali būti tiriamas iš įvairių perspektyvų, įskaitant biologinį. , psichologinis ir sociologinis. Biologinės perspektyvos sutelktos į biologinius procesus, kuriais grindžiamas elgesys, pvz., hormonus ir neurotransmiterius. Psichologinės perspektyvos sutelktos į kognityvinius procesus, kuriais grindžiamas elgesys, pavyzdžiui, suvokimą, atmintį ir sprendimų priėmimą. Sociologinės perspektyvos sutelktos į socialinius ir kultūrinius veiksnius, turinčius įtakos elgesiui, pvz., šeimą, bendraamžius ir kultūrą.

Elgesys taip pat gali būti tiriamas taikant įvairius metodinius metodus, įskaitant eksperimentinį<. /a>, stebėjimo ir koreliacinės. Eksperimentiniai metodai apima manipuliavimą tam tikrais kintamaisiais, siekiant stebėti poveikį elgesiui. Stebėjimo metodai apima elgesio stebėjimą natūralioje aplinkoje. Taikant koreliacinį metodą tiriamas ryšys tarp dviejų ar daugiau kintamųjų.

Elgesys yra sudėtingas reiškinys, kuriam įtakos turi įvairūs veiksniai. Ją galima tyrinėti įvairiais požiūriais ir metodologiniais požiūriais. Elgesio supratimas yra svarbus dėl įvairių priežasčių, įskaitant mūsų supratimą apie tam tikro elgesio priežastis, intervencijų kūrimą probleminiam elgesiui spręsti ir gebėjimo numatyti bei kontroliuoti elgesį gerinimą.